Jaaroverzicht 2020 Duurzaam Weerselo

Zoals voor veel mensen was 2020 ook voor Stichting Duurzaam Weerselo een bijzonder jaar. Het afgelopen jaar hebben wij naast de gebruikelijke vergaderingen in ’t Trefpunt ook veel online vergadert om zo toch de vaart erin te blijven houden voor een Duurzaam Weerselo. Middels dit bericht willen wij terugblikken op het jaar 2020.

Gezamenlijke inkoop vloerisolatie

Nadat eind 2019 de actie voor gezamenlijke vloerisolatie van start is gegaan via Tonzon heeft deze actie in het jaar 2020 zijn vruchten af geworpen. Door een behoorlijke deelname zullen de deelnemers binnenkort, als de balans is opgemaakt, een aantrekkelijke korting op hun factuur ontvangen bovenop de 5% korting die vooraf al was afgegeven door Tonzon. Momenteel zijn we nog bezig om te kijken naar een vergelijkbare vervolgactie, waarin we hopen op zeker zoveel animo.

Gezamenlijke inkoop zonnepanelen

In de eerste maanden van 2020 zijn wij als stichting ook veel bezig geweest met een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen. Op basis van prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden hebben wij als stichting voor Schulte uit Denekamp gekozen om zonnepanelen te installeren. Na een informatieavond op 4 maart konden geïnteresseerden zich aanmelden voor een op maat gemaakte offerte. Inmiddels zijn er in het afgelopen jaar op verschillende daken in Weerselo een behoorlijk aantal zonnepanelen geplaatst door Schulte.

Gevelisolatie

Naast de gezamenlijke inkoopacties van zonnepanelen en vloerisolatie hebben wij tijdens onze (digitale) vergaderingen ook veel gesproken over een eventuele actie gericht op gevelisolatie. Ondanks de twee interessante informatieavonden bij Volkerink hebben wij eventuele acties op dit gebied, mede door corona, niet kunnen realiseren zoals we dit graag hadden gezien. Ook blijkt het een behoorlijk complex onderwerp, omdat veel huizen verschillen van elkaar wat een gezamenlijke inkoopactie behoorlijk ingewikkeld maakt.

Postcoderoos

Naast de lokale acties in Weerselo is de Stichting Duurzaam Weerselo ook nauw betrokken bij energiecoöperatie Greuner. Samen met de dorpsraad in Beuningen is het afgelopen jaar begonnen met de actie postcoderoos oftewel zonnepanelen op andermans dak. In Beuningen is dit inmiddels op één dak gerealiseerd onder de noemer Project Kuipers. Ook is een soortgelijke actie in Weerselo opgezet. Het is de bedoeling om in de loop van 2021 een groot aantal zonnepanelen te plaatsen op het dak van ’t Trefpunt. Meer informatie hierover vindt je op www.greuner.nl.

Bezoek TIP 10 innovatiecentrum

Op zaterdag 26 september zijn wij als Stichting uitgenodigd om een kijkje te nemen bij het TIP 10 Innovatie Centrum van Vennegoor Installatie BV in Weerselo. Hier werd een interessante en leerzame rondleiding gegeven waarin allerlei duurzame technieken werden benoemd. Van zonnepanelen tot hergebruik hemelwater en van warmtepompen tot stroomopslag in accu’s. De middag werd afgesloten met een gezellige barbecue. Hiervoor willen wij Vennegoor Installatie BV nogmaals bedanken.

Warmtecamera

Sinds een aantal maanden beschikken wij als Stichting Duurzaam Weerselo over een infrarood-camera waarmee wij inwoners van Weerselo geheel vrijblijvend willen laten zien waar zwakke plekken in de gevel- of dakisolatie zitten. Daarnaast kunnen hiermee ook warmte lekken geconstateerd worden bij ramen en kozijnen. Inmiddels hebben we rond de kerstdagen in 2020 bij een aantal woningen in Weerselo al een warmtescan uitgevoerd. Deelnemers van deze gratis warmtescan ontvangen naderhand een warmterapport van deze scan, volgens het voorbeeld op onze website. Aanmelden voor deze gratis warmtescan kan nog altijd via info@duurzaamweerselo.nl

Online

Ook hebben wij ons in 2020 gericht op bereikbaarheid via internet om zo meer mensen in Weerselo te bereiken en interessante artikelen te delen. Hiervoor is een website aangemaakt, www.duurzaamweerselo.nl. Daarnaast is er ook een Facebook-pagina gemaakt onder de noemer ‘Duurzaam Weerselo’.