Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2021 – Stichting Duurzaam Weerselo

Het jaar 2021. Een jaar waarin er veel over het klimaat is gesproken op landelijk niveau, maar zeker ook bij Stichting Duurzaam Weerselo op lokaal niveau.

We begonnen dit jaar waar we 2020 mee waren geëindigd; het online vergaderen via Microsoft Teams. Zo rond de zomer en het najaar was het mogelijk om weer enkele vergaderingen fysiek uit te voeren. Via dit bericht blikken wij als stichting terug op het jaar 2021.

Postcoderoos

Afgelopen jaar zijn zonnepanelen op het dak van ’t Trefpunt geplaatst middels de postcoderoos. Dit is gerealiseerd in samenwerking met energiecoöperatie Greuner. In januari van 2021 stond het project in de startblokken. Na het zetten van de nodige handtekeningen en het regelen van de netaansluiting kwam de vaart erin en hadden we in het voorjaar alle beschikbare zonnepanelen aan de man gebracht. Op donderdag 10 en vrijdag 11 juni zijn de zonnepanelen geplaatst door Vennegoor installatietechniek. In totaal liggen er nu 210 zonnepanelen op het dak van ’t Trefpunt waarin verschillende partijen, voornamelijk particulieren, participeren.

Wijkaanpak De Gunne

Begin 2021 zijn de eerste stappen gezet voor de wijkaanpak voor De Gunne. Voor deze wijk is gekozen aangezien hier veel woningen uit de jaren ’70 staan en mogelijk dus veel winst valt te behalen op het gebied van duurzaamheid. Er is gestart met een eenvoudige warmtescan om te kijken hoe de schil van een woning is. Dit is vervolgens uitgebreid met een EPA-scan. Vervolgens kunnen we hieruit opmaken welke oplossingen het beste bij de woningen passen en welke kosten daaraan verbonden zijn. Aangezien de meeste huizen in deze wijk van min of meer hetzelfde bouwjaar zijn kan dit advies voor meerdere woningen gebruikt worden. Achter de schermen zijn wij momenteel druk bezig met de uitwerking hiervan en is het onze bedoeling om op korte termijn de informatie hiervan te delen met wijkbewoners middels een flyer. Uiteindelijk is het de bedoeling om e.e.a. toe te lichten op een nader te bepalen informatieavond.

Warmtecamera

Sinds 2020 is Duurzaam Weerselo in het bezit van een warmtecamera waarmee wij inzichtelijk kunnen maken waar bij een woning de grootste warmteverliezen optreden. In het afgelopen jaar was er voor inwoners van Weerselo de mogelijkheid om een warmtescan te maken via de bon van Noordoost Twente welke door de gemeente is verstrekt. In totaal zijn we in de winter van 2021 bij zo’n 20 woningen langs geweest om een warmtescan uit te voeren. Hierbij hebben we de bewoners van deze woningen inzicht kunnen geven waar mogelijke verbeteringen toegepast kunnen worden. Deelnemers gaven aan dat zij het een heel nuttige kijk op de woning vonden, aangezien we met deze warmtecamera vrij eenvoudig inzichtelijk kunnen maken waar besparingen mogelijk zijn of juist niet. Omdat er alleen met koude weersomstandigheden camera-beelden gemaakt kunnen worden kunnen we niet grootschalig toezeggingen doen voor een warmtescan. Voor de komende periode zitten we al vol gepland met de warmtescans, maar aanmelden kan altijd, waarbij we U op een wachtlijst zullen zetten.

Advies en ondersteuning

Als stichting hebben wij in het afgelopen jaar ook verschillende mensen geholpen met het adviseren bij het verduurzamen van hun woning. Daarnaast hebben we bij een aantal personen ondersteuning kunnen bieden voor het aanvragen van beschikbare subsidies. Ook in 2022 geldt; bij vragen, advies of ondersteuning op het gebied van duurzaamheid staan wij u graag te woord.

Gezamenlijk inkoop vloerisolatie

Dit project met Tonzon is inmiddels afgerond en zal ook in 2022 weer opnieuw gestart worden. Hiervoor is een korting van 5% toegezegd door Tonzon voor de vloerisolatie. In totaal hebben ruim 30 woningen vloerisolatie laten installeren door Tonzon via Stichting Duurzaam Weerselo in de afgelopen 2 jaar, waarmee een totale korting van enkele duizenden euro’s is gemoeid. Dit vinden wij als stichting een mooi resultaat en we verwachten dat de mensen die hieraan meegedaan hebben dit ook zeker gaan merken aan het woongenot en hun gasrekening!

Leden en vacatures

Het afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Tonny Baalhuis en Jeroen Hulsink. Via deze weg willen wij hun nogmaals bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren! Daarnaast is Matthijs Helthuis het afgelopen jaar betrokken geraakt bij Stichting Duurzaam Weerselo. Matthijs is werkzaam in de installatietechniek, een vak wat mooi aansluit op duurzaamheid.

Lijkt het jouw ook wat om je in te zetten voor een Duurzaam Weerselo? Kijk dan op Facebook, de website www.duurzaamweerselo.nl of neem contact op met Nick Nieuwe Weme via 06-22436689 voor meer informatie.