Noord-oost Twentse gemeenten vragen mening van inwoners over windmolens en zonnevelden

Deze week doen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een inwonersenquête uit over duurzame opwek van energie (zon en wind) in hun gemeenten. Zij doen dit vanuit hun samenwerkingsverband ‘Energie van Noordoost Twente.’ De reden is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en windenergie opgewekt moet gaan worden. De Noordoost Twentse gemeenten staan ook voor deze keuze. Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen de mening van de inwoners peilen voordat hier definitieve besluiten over genomen worden. De enquête wordt verstuurd aan 15.000 adressen in Noordoost Twente en loopt tot 22 november 2020.

Tot 22 november kunnen alle inwoners van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen meedoen aan de enquête. Via www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst kunnen ze zich aanmelden. Daarnaast valt bij 15.000 geselecteerde inwoners deze week een persoonlijke uitnodiging op de deurmat. Zij zijn een representatieve afspiegeling van de inwoners van Noordoost Twente. Eind november verwacht Energie van Noordoost Twente de resultaten van de enquête te hebben.