Salderingsregeling zonnepanelen

Over de Salderingsregeling zonnepanelen

U heeft vast wel eens gehoord over de Salderingsregeling. Zeker als u zonnepanelen heeft. Of als u eraan denkt om te investeren in een zonnepaneelinstallatie. Vanuit Stichting Duurzaam Weerselo hebben we in het verleden al eens een gezamenlijke inkoopactie voor zonnepanelen opgezet.

Wat is ook alweer salderen? Heel kort samengevat: De elektriciteit in kilowatturen die u met uw zonnepanelen opwekt wordt door uw energiebedrijf afgetrokken van de elektriciteit die u van uw energiebedrijf op een ander moment afneemt. Met een slimme meter gebeurt dat op uw jaarafrekening.  Op een draaistroommeter die terugdraait als u zonnestroom opwekt geeft het telwerk alleen het netto “saldo” van uw elektriciteitsverbruik. Verder wordt gemiddeld genomen ongeveer 30% van de elektriciteit die u opwekt met uw zonnepanelen “direct” gebruikt achter de meter door elektrische apparatuur die u aan heeft staan.

Maar u heeft vast ook gehoord dat minister Jetten voor Klimaat en Energie van plan is om de Salderingsregeling stapsgewijs af te bouwen. Dat zou per 1 januari 2025 moeten gaan starten, elk jaar minder en in 2031 zou u helemaal niets meer mogen salderen. In verschillende publicaties is de afgelopen tijd de indruk gewekt dat het afbouwen van de salderingsregeling al definitief beslist is.

Maar dat is zeker nog niet het geval. Waarom? Omdat eerst de wet (o.a. de Elektriciteitswet) gewijzigd moet worden. En omdat niet alleen de Tweede Kamer maar ook de Eerste Kamer akkoord moeten gaan met die wetswijziging (nr. 35 594). De behandeling van dit wetsvoorstel is door de Tweede Kamer al meermalen uitgesteld en ook nu weer tot eind januari 2023 opgeschoven.    

Dat komt omdat veel Tweede Kamerleden steeds meer twijfels hebben gekregen over de motivering van het wetsvoorstel. Door de Universiteit van Amsterdam is aangetoond dat het in opdracht van het ministerie uitgevoerde evaluatieonderzoek naar de veelgehoorde “overstimulering” en “te korte terugverdientijd”, bij handhaven van de Salderingsregeling, gebrekkig is. Dat heeft de twijfel gevoed bij Tweede Kamerleden over dit wetsvoorstel.

Vanuit Stichting Duurzaam Weerselo hebben wij verschillende Tweede Kamerleden benaderd met informatie over de tekortkomingen in het wetsvoorstel zoals wij die constateren en zoals die ook door anderen worden gedeeld. Wij vinden dat er een beter voorstel moet worden gedaan met betere garanties voor investeringszekerheid op langere termijn voor inwoners die zonnepanelen hebben aangeschaft of die van plan zijn dat te gaan doen. Zolang dat niet het geval is dient wat Duurzaam Weerselo betreft, de Salderingsregeling gehandhaafd te worden. Dat geldt des te meer als we zien wat er in het kader van WijkUitvoeringsPlan (WUP) Weerselo vanuit de gemeente Dinkelland op ons af komt.

Het belangrijkste is nog dat het wetsvoorstel onvoldoende zekerheid geeft over de te verwachten terugleververgoeding die u zou ontvangen van uw energiebedrijf voor de elektriciteit die u met uw zonnepanelen produceert als alternatief voor de salderingsregeling zodra die wordt afgebouwd en geheel afgeschaft in 2031. Die vergoeding kan uiteindelijk zo laag worden dat u eigenlijk alleen nog het voordeel hebt van de 30% “direct eigen gebruik” van uw zonnestroom omdat de nieuwe wet geen garanties geeft zoals nu. Ook wordt vaak gesproken over individuele batterij-opslagsystemen maar die zijn nog peperduur en economisch niet rendabel. Een individueel batterijsysteem kan ook niet het verschil in opbrengst tussen de zomer- en wintermaanden overbruggen.

Wij hebben inmiddels van Tweede Kamerleden instemmende reacties kregen op onze inbreng, dus dat stemt hoopvol. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar info@duurzaamweerselo.nl en laat uw vraag en gegevens achter. Dan nemen wij vanuit Stichting Duurzaam Weerselo zo spoedig mogelijk contact met u op.