Subsidieregeling Groene Cheque 2022

Subsidieregeling Groene Cheque 2022

Met dank aan de Gemeente Dinkelland stelt Stichting Duurzaam Weerselo een drietal ‘Groene cheques’ beschikbaar waarmee inwoners uit Weerselo tegemoet kan worden gekomen met diverse duurzaamheidsmaatregelen aan hun woningen. Dit kunnen bijv. isolatiemaatregelen zijn, maar ook het plaatsen van zonnepanelen, zodat voor u bepaald kan worden op welk gebied de meeste winst valt te halen wanneer u wilt verduurzamen.

Van één cheque á €3000,- kunnen initiatieven ten goede komen aan tenminste 5 huishoudens, bedrijven of maatschappelijke instanties in Weerselo. Deze cheque is een subsidievoucher ter stimulering van lokale energie-initiatieven.

Deze cheque kan worden toegekend als het initiatief voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Het plan bijdraagt aan het realiseren van duurzame energieopwekking of -besparing voor ten minste 5 huishoudens of bedrijven
  • Het plan uiterlijk op 31 juli 2023 wordt gerealiseerd of in werking is
  • Het plan gerealiseerd wordt binnen de gemeente Dinkelland
  • Voor het plan geen andere subsidie van de gemeente Dinkelland is ontvangen
  • De aanvrager een plan met omschrijving, doel, effect en tijdspad inclusief begroting indient waaruit blijkt waarvoor het geld is bedoeld en waarbij duurzaamheid wordt aangetoond. (De bedragen uit de begroting dienen te worden ondersteund met offertes)
  • Aanvrager en deelnemers mee willen werken aan publiciteit in (gemeentelijke) media;
  • Aanvrager bereid is de kennis die is opgedaan tijdens het project te delen, gedurende het traject en na afloop ervan

Heeft u een goed idee met buren of vrienden, of bent u geïnteresseerd om hier uw voordeel uit te halen neem dan contact op met Stichting Duurzaam Weerselo via info@duurzaamweerselo.nl

Voor een uitgebreide uitleg kunt u kijken op onderstaande link:

https://www.dinkelland.nl/subsidieregeling-groene-cheque-2022

Verder heeft de gemeente aan Duurzaam Weerselo 3 EPA’s (Energie Prestatie adviezen) gegeven. Met deze adviezen wordt duidelijk gemaakt welke duurzame stappen het beste gemaakt kunnen worden met deze woning zodat deze zo energiezuinig is dat eventueel van het gas afgegaan kan worden. Deze EPA’s kunnen ingezet worden op woningen voor 1992. Wel dient de bewoner mee te werken met de ervaringsverhalen over de woning en dat deze ervaringen gedeeld worden met andere Weerseloërs.