Verworpen wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Op 16 december 2022 hebben we u geïnformeerd over ontwikkelingen rond de afbouw van de salderingsregeling en onze actie richting Tweede Kamerleden om te komen tot een beter voorstel met hardere garanties voor terugleververgoedingen in de toekomst voor kleine  energieverbruikers met zonnepanelen. Dat wetsvoorstel is echter zonder noemenswaardige aanpassingen op 7 februari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer

Op 25 januari van dit jaar hebben we onze bezwaren tegen dit wetsvoorstel opnieuw gedeeld maar nu met Eerste Kamerleden. Dat had betrekking op de onzekere en veel te optimistische veronderstellingen over toekomstige prijsdalingen van zonnepaneelsystemen, de onvoldoende onderbouwde beweringen over de mate van netcongestie, specifiek  veroorzaakt door zonnepaneelsystemen en de veel te hoge inschatting van vermeende kosten voor niet-zonnepaneelbezitters waardoor een aantal energiebedrijven allerlei heffingen zijn gaan invoeren die de werking van de salderingsregeling ondermijnen. Over dat laatste hebben we overigens ook een klacht gedeponeerd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die nu bezig is met een onderzoek hiernaar.

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 13 februari jl. heeft verworpen zodat salderen voorlopig mogelijk blijft.  De minister van Economische Zaken en Klimaat zal met een nieuw en verbeterd voorstel moeten komen, dat waarschijnlijk wordt opgenomen in de nieuwe Energiewet. Wij vinden dat daarin als alternatief voor de salderingsregeling de voorwaarden voor lokale energie-opwek met garanties voor langere termijn investeringszekerheid en nieuwe ontwikkelingen zoals lokaal “energiedelen” beter geregeld moeten worden dan nu het geval was in het verworpen wetsvoorstel. 
We blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Wat u kunt doen als uw energiemaatschappij u een heffing of ‘boete’ in rekening brengt als u zonnepanelen heeft kunt u lezen op deze website waar voor u op een rijtje is gezet wat u dan het beste kunt doen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over zonnepanelen ? Stuur dan een mail naar info@duurzaamweerselo.nl en laat uw vraag en gegevens achter. Dan nemen wij vanuit Stichting Duurzaam Weerselo zo spoedig mogelijk contact met u op.